اهداف و چشم اندازها

اهداف دوره های آموزشی:
1- ارتقاء سطح دانش و معلومات شغلي كاركنان هنر-صنعت مبلمان ودکوراسیون 
2- بالا برن مهارت و توانايي شغلي و حرفه اي( تخصصي ) كاركنان هنر-صنعت مبلمان ودکوراسیون
3- شكوفا نمودن استعدادهاي نهفته كاركنان هنر-صنعت مبلمان ودکوراسیون 
4- فراهم ساختن امكان ارتقاء و جابجايي نيروي انساني در هنر-صنعت مبلمان ودکوراسیون 
5- متناسب ساختن نيروي كار با روشها و شيوه هاي متداول انجام كار عملي و علمي جهت تداوم خدمات رساني 
6- فراهم كردن زمينه هاي لازم براي حصول به اهداف مرکز
7 - ايجاد بستر مناسب جهت توسعه آموزشهاي علمي – كاربردي در هنر-صنعت مبلمان ودکوراسیون
 
 
2) دوره های آموزش كوتاه مدت:
آموزش های مقطعی و کوتاه مدت در سه قالب آموزش های رسمی و آزاد کوتاه مدت و مجازی صورت می گیرد:
الف) آموزش های رسمی(تک پودمان ها):
برابر ضوابط و مقررات دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکز می تواند با اخذ مجوز هر یک از پودمان های رشته تولید مبلمان را به طور مجزا در قالب تک پودمان ارائه نماید. مخاطبین این دوره ها دارندگان مدرک دیپلم و حتی افرادی که فاقد این مدرک بوده ولی در صنف و صنعت فعال می باشند، خواهند بود. دارندگان مدرک دیپلم پس از حضور در دوره وموفقیت درآزمون های مربوطه، گواهینامه معتبر از مرکز و دانشگاه جامع علمی کاربردی دریافت می کنند و افراد زیر دیپلم گواهینامه از مرکز و انجمن مبلمان و دکوراسیون دریافت می نمایند.
علاوه برتک پودمان های فوق براساس نیازهای تعیین شده صنف و صنعت مبلمان ، امکان طراحی و اجرای تک پودمان های دیگر نیز وجود دارد. برای طراحی و اجرای این تک پودمان ها باید علاوه بر نیاز های تعیین شده، به مواردی مانند وجود امکانات کارگاهی، استاد و کتاب و جزوه و منابع آموزشی نیز توجه نمود.
دوره های تک پودمان در حال برگزاری مرکز:
 1- درودگری 2-منبت کاری 3-معرق کاری 4-رنگ کاری 5-رویه کوبی