کتابخانه

كتابخانه مركز علمي كاربردي انجمن مبل ايران با مساحـــت 50 متر مربع و دارا بودن بيش از 700 عنوان كتاب فارسي و 160 عنوان كتاب تخصصي انگليسي در زمینه های هنر، معماری، صنعت چوب، بازریابی و تبلیغات و ... از سال 1388 همزمان با بازگشايي مركز تأسيس شد. كتابخانه از نوع تخصصي بوده و نظام رده بندي كتابهاي آن به روش رده بندي كنگره ملي ( L/C )مي باشد . سيستم مخزن به روش باز بوده كه در آن استفاده كننده مستقيماً كتاب مورد نظر خود را بازيابي مي نمايد . سيستم كتابخانه مكانيزه بوده و از نرم افــزار پاسارگاد جهت سازماندهي اطلاعات كتابخانه استفاده مي شود. این نرم افزار امکان جستجوی کتاب براساس موضوع، عنوان، نام نویسنده یا مترجم و ... را به فرد استفاده کننده می دهد. این کتابخانه علاوه بر کتب تخصصی دارای بانک cd آموزشی و اشتراک 12 عنوان مجله تخصصی نیز می باشد که در اختیار دانشجویان عزیز قرارمی گیرد.