جهت اطلاع از برنامه کلاس های دانشگاه در طول هفته می توانید از جدول زیر استفاده نمایید یا فایل برنامه کلاس ها را دانلود نمایید

فایل برنامه کلاس های دانشگاه (کلیه رشته ها) آخرین بروز رسانی 1396/04/21-9:42 AM
 • 18-19

  • نام رشته :تست
  • نام درس :تست
  • کد واحد :11
  • استاد : تست
  • شماره کلاس : 132
 • 14-16

  • نام رشته :کسب و کار
  • نام درس :تست 2
  • کد واحد :1
  • استاد : رستمی
  • شماره کلاس : 402
 • 18-20

  • نام رشته :4
  • نام درس :4
  • کد واحد :4
  • استاد : 4
  • شماره کلاس : 4
 • 19-21

  • نام رشته :1
  • نام درس :25
  • کد واحد :55
  • استاد : 55
  • شماره کلاس : 55
 • 6

  • نام رشته :6
  • نام درس :6
  • کد واحد :6
  • استاد : 6
  • شماره کلاس : 6
 • 7

  • نام رشته :7
  • نام درس :7
  • کد واحد :7
  • استاد : 7
  • شماره کلاس : 7
 • 8

  • نام رشته :8
  • نام درس :8
  • کد واحد :8
  • استاد : 8
  • شماره کلاس : 8
 • 9

  • نام رشته :9
  • نام درس :9
  • کد واحد :9
  • استاد : 9
  • شماره کلاس : 9