آشنایی با مرکزعلمی کاربردی انجمن مبل ایران

معرفی:

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی انجمن مبل ایران   از سال 1389با اخذ مجوزاز دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت صنعت معدن وتجارت بعنوان یکی از واحدهای دانشگاهی دانشگاه جامع علمی کاربردی بمنظور برگزرای دوره های عالی پودمانی دانشگاه جامع فعالیت خود را آغاز نموده و اکنون با توجه به ارتقاء سطح کمی و کیفی و رعایت استاندارهای مصوب دانشگاه جامع علمی کاربردی در7 رشته مشغول به آموزش دانشجویان می باشد . هدف این مرکز ارتقاء سطح علمی و تخصصی  دانشجویان با استفاده از اساتید مجرب و امکانات آموزشی و کارگاهی و ایجاد فضائی  پر نشاط و باانگیزه با مشارکت دانشجویان عزیز می باشد .اولین گروه دانشجویان رشته تولید مبلمان به تعداد 24 نفر،آغاز به کار کرد.این مرکز براساس نیازهای صنف و صنعت مبلمان و دکوراسیون به نیروی انسانی متبحر برای بهبود کمی و کیفی تولیدات و مصنوعات، توسط انجمن مبلمان و دکوراسیون راه اندازی گردید.

ازآنجا که مدیریت، اقدامات و فعالیت های این مرکزسطح توقع موسسین ،دانشگاه جامع علمی-کاربردی و اعضاء صنف وصنعت دراتحادیه های ذیربط را افزایش داده، لذا لازم است برنامه های آموزشی آن متناسب با نیازها و روند توسعه فیزیکی مرکزدرجهت ارتقاء و گسترش تنظیم شده ، و براساس یک نقشه راه مشخص و مدون پی گیری شود تا امکان حصول نتیجه موثر بوجود آید.

 

تعداد پرسنل اداری و اعضای هیات علمی

نوع وظیفه

تعداد

هیات علمی

80 نفر

کادر آموزشی

6 نفر

کادر اداری

6 نفر

نیروی خدماتی

2 نفر

نگهبان

1 نفر

 

دوره هاي آموزشي موجود در مركز علمي كاربردي انجمن صنفي مبل ايران

1) دوره های آموزشی پودمانی و ترمی:

 آموزش كاركنان کارکنان گارگاههای تولیدی مبلمان و بازار مبل ایران سبب مي شود افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و پيراموني به طور موثر فعاليتهايشان را ادامه داده و بر كارايي خود بيفزايند در حقيقت آموزش يكي از راههاي اصولي و منطقي هدايت تلاشهاي كاركنان در سازمان است و باعث بكارگيري توانايي ها و استعدادهاي نهفته و بوجود آوردن حس انعطاف پذيري و پويايي فكري در كاركنان و در نهايت باعث افزايش اثربخشي و كارايي سازمان مي شود . به همين منظور مركز آموزش علمی کاربردی انجمن مبل ایران  به منظور رشد و ارتقاء سطح دانش و بينش كاركنان صنف هنرصنعت مبلمان ودکوراسیون ایران  با تدوين دوره هاي علمي  كاربردي متناسب با نيازهاي شغلي اين هنرصنعت گام موثري در رشد آموزشهاي علمي كاربردي برداشته است.

اهداف دوره های آموزشی:

1- ارتقاء سطح دانش و معلومات شغلي كاركنان هنر-صنعت مبلمان ودکوراسیون

2- بالا برن مهارت و توانايي شغلي و حرفه اي( تخصصي ) كاركنان هنر-صنعت مبلمان ودکوراسیون

3- شكوفا نمودن استعدادهاي نهفته كاركنان هنر-صنعت مبلمان ودکوراسیون

4- فراهم ساختن امكان ارتقاء و جابجايي نيروي انساني در هنر-صنعت مبلمان ودکوراسیون

5- متناسب ساختن نيروي كار با روشها و شيوه هاي متداول انجام كار عملي و علمي جهت تداوم خدمات رساني

6- فراهم كردن زمينه هاي لازم براي حصول به اهداف مرکز

7 - ايجاد بستر مناسب جهت توسعه آموزشهاي علمي  كاربردي در هنر-صنعت مبلمان ودکوراسیون

 

 

رشته های موجود در مرکز آموزش علمی-کابردی انجمن مبل ایران

  

 

نام رشته

تعداد دانشجویان

زن

مرد

مقطع

طراحی مبلمان

 

 

 

کارشناسی

معماری داخلی

 

 

 

کارشناسی

گرافیک

 

 

 

کارشناسی

تجارت الکترونیک(IT)

 

 

 

کارشناسی

امور نمایشگاهی

 

 

 

کارشناسی

مدیریت کسب و کار

 

 

 

کاردانی

گرافیک

 

 

 

کاردانی

بازاریابی

 

 

 

 

کاردانی

معماری داخلی

 

 

 

کاردانی

تولید مبلمان 

 

 

 

کاردانی

 

 

2) دوره های آموزش كوتاه مدت:

آموزش های مقطعی و کوتاه مدت در سه قالب آموزش های رسمی و آزاد کوتاه مدت و مجازی صورت می گیرد:

الف) آموزش های رسمی(تک پودمان ها):

برابر ضوابط و مقررات دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکز می تواند با اخذ مجوز هر یک از پودمان های رشته تولید مبلمان را به طور مجزا در قالب تک پودمان ارائه نماید. مخاطبین این دوره ها دارندگان مدرک دیپلم و حتی افرادی که فاقد این مدرک بوده ولی در صنف و صنعت فعال می باشند، خواهند بود. دارندگان مدرک دیپلم پس از حضور در دوره وموفقیت درآزمون های مربوطه، گواهینامه معتبر از مرکز و دانشگاه جامع علمی کاربردی دریافت می کنند و افراد زیر دیپلم گواهینامه از مرکز و انجمن مبلمان و دکوراسیون دریافت می نمایند.

علاوه برتک پودمان های فوق براساس نیازهای تعیین شده صنف و صنعت مبلمان ، امکان طراحی و اجرای تک پودمان های دیگر نیز وجود دارد. برای طراحی و اجرای این تک پودمان ها باید علاوه بر نیاز های تعیین شده، به مواردی مانند وجود امکانات کارگاهی، استاد و کتاب و جزوه و منابع آموزشی نیز توجه نمود.

دوره های تک پودمان در حال برگزاری مرکز:

 1- درودگری 2-منبت کاری 3-معرق کاری 4-رنگ کاری 5-رویه کوبی

ب) آموزش های آزاد غیررسمی:

برای رفع نیازهای آموزشی صنف و صنعت و با هدف بالا بردن مهارت شغلي و راندمان كاري و همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص  و آشنا به اصول علمی مشاغل مختلف، دوره های آموزش آزاد غیر رسمی در این مرکز برگزار می شود. این دوره های آموزشی توسط آموزشگاه های معتبر و خوشنام به عنوان مجری به اعضای صنف وصنعت ارائه خواهندشد. مرکز در این مورد وظیفه بررسی علمی دوره ها و اعتبار مدارک را عهده داراست و با در اختیار نهادن محل مناسب آموزشی و ایجاد سیستم کنترل و هدایت برنامه ها بخشی از شهریه ها را طبق توافق با مجریان دریافت خواهد نمود. اين آموزش ها در بخشهاي مختلف هنر-صنعت مبلمان ودکوراسیون از سال 1390 دررشته های زبان های خارجی وطراحی ودکوراسیون داخلی شروع گرديده و تاکنون 10دوره آموزش کوتاه مدت  در این مرکز برگزار گردیده است.

ج:آموزش های غیرحضوری و مجازی:

ضرورت های آموزش و تداوم آن برای دست اندرکاران صنف و صنعت مبلمان ، بدیهی است و با توجه به اشتغال مدیران و فعالان نیاز به ارائه آموزش های مجازی که ارائه و تکمیل آموزش های مورد نیاز آنان را بدون حضور در محلی خاص میسر و تسهیل نماید، ضرورت راه اندازی دوره های آموزشی رسمی و غیر رسمی مجازی را مشخص می کند.