همزمان با پيشرفت علوم در جهان ، علم تربيت بدني نيز توسعه يافته است و در مراكز علمي توجه زيادي به اين دانش معطوف مي شود ، چرا كه ساختار بدن انسان براي فعاليت ، حركت و كار و تلاش شكل گرفته است .سلامت جسمي ظرافت انجام كار افراد را بالا برده ، كيفيت زندگي آنها را بهبود مي بخشد. تشكيل كلاسهاي آموزشي ، جلسات تمرين تيمي ، انجام مسابقات ورزشي در سالنهای مورد اجاره مرکز و اعزام دانشجويان به مسابقات ورزشي مختلف از جمله فعاليتهاي امور فوق برنامه ورزشي و تربيت بدني مي باشد .