• آینده شناسی و روندهای آینده
  آینده شناسی و روندهای آینده

  دنیای آینده به چه شکل خواهد بود؟ کشورها و بلوک بندی های مختلف جوامع انسانی به دنبال پاسخ به این پرسش تاریخی هستند که در آینده چه جایگاهی خواهیم داشت.ما در این مقاله به برخی از بحران ها و دلایل تلاش های غرب در زمینه آینده پژوهی اشاره خواهیم کرد. ( نویسنده : دکتر فاضل لاریجانی)

  تاریخ درج : 1395/04/20
 • بررسی و تبیین نقش آموزش های علمی کاربردی در توسعه صنعت
  بررسی و تبیین نقش آموزش های علمی کاربردی در توسعه صنعت

  روند تاریخی توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای پیشرفته امروزی نشان می دهد که پویایی نظام آموشی و پیوند عمیق بین علم و تکنولوژی یکی از عوامل مهم ترقی و شکوفایی اقتصادی و فرهنگی آنها بوده است. ( نویسنده : دکتر فاضل لاریجانی)

  تاریخ درج : 1394/08/05